-A A +A

Нотариаттық іс-әрекеттерді жасағанда төлемдер

 

Нотариаттық іс-әрекеттерді жасағанда құқылы-техникалық сипаттағы   қызметтерге алынатын  төлемдер

Айлық есептік  көрсеткіші 2017 жылда 2269 тенге

Нотариаттық іс-әрекеттер

Тарифтар

ҚР «Салық Кодексінің» 536 бабына сәйкес

Ақылы қызметтер   бабына сай «Нотариат туралы» Заңның -30-1 бабына сәйкес

барлығы

1.

жылжымайтын мүлiктi (жер учаскелерiн, тұрғын үйлердi, пәтерлердi, мен өзге де жылжымайтын мүлiктi) иелiктен шығару туралы шарттарды куәландыру:

а)егер тараптардың бiрi заңды тұлға болса-

б)балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнілерi және апа-қарындастары мен сiңiлерiне, немерелерiне-

в) басқа адамдарға-

г) егер мәмiле жылжымайтын мүлiктi ипотекалық тұрғын үй займы бойынша алынған қаражат есебiнен сатып алу мақсатында жасалатын болса-

 

 

 

 

 

 

 

1000% АЕК-22690 тг.

 

 

 

 

500% АЕК-11345 тг.

 

 

700% АЕК-15883 тг.

 

 

 

 

200% АЕК- 4538 тг.

 

 

 

 

 

 

 

7 АЕК - 15883 тг.

 

 

 

 

2 АЕК - 4538 тг.

 

 

5  АЕК - 11345 тг.

 

 

 

 

2 АЕК - 4538 тг.

 

 

 

 

 

 

 

38573 тг.

 

 

 

 

15883 тг.

 

 

27228 тг.

 

 

 

 

9076 тг.

2.

ауылдық жерлердегi жылжымайтын мүлiктi (жер учаскелерiн, тұрғын үйлердi, пәтерлердi, саяжайларды, гараждарды, ғимараттар мен өзге де жылжымайтын мүлiктi) иелiктен айыру туралы шарттарды куәландыру:
      егер тараптардың

а)бiрi заңды тұлға болса –
б) балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнілерi және апа-қарындастары мен сiңлiлерiне, немерелерiне -

в)басқа адамдарға-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% АЕК-2269 тг.

 

 

50% АЕК – 1135 тг.

 

 

70%  АЕК– 1588 тг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 АЕК - 4538 тг.

 

 

1 АЕК - 2269 тг.

 

 

2 АЕК - 4538 тг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6807 тг.

 

 

3404 тг.

 

 

6126 тг

3.

автомотокөлiк құралдарын иелiктен айыру туралы шарттарды куәландыру:
а)      егер тараптардың бiрi заңды тұлға болса    

б) балаларына, жұбайына, ата-анасына, туған аға-iнiлерi және апа-қарындастары мен сiңлiлерiне, немерелерiне     

г) басқа адамдарға

 

 

 

 

700% АЕК-15883 тг.

 

 

200%  АЕК-4538 тг.

 

 

 

500%  АЕК-11345 тг.

 

 

 

 

5  АЕК - 11345 тг.

 

 

2 АЕК – 4538 тг.

 

 

 

5 АЕК  - 11345 тг.

 

 

 

 

27228 тг.

 

 

9076тг.

 

 

 

22690 тг.

4

жалға беру, қарыз, (ипотекалық тұрғын үй займын қоспағанда), кепiлақы, лизинг, мердiгерлiк, неке келiсiмшарттары, ортақ меншiктегi мүлiк бөлiсi, мұрагерлiк мүлiктi бөлу, алименттердi төлеу жөнiндегi келiсiмдердi, құрылтай шарттарын куәландыру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500% АЕК-11345 тг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 АЕК- 11345 тг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22690 тг.

5

ипотекалық тұрғын үй займы шарттарын куәландыру

 

200% АЕК- 4538 тг.

 

2 АЕК - 4538 тг.

 

9076 тг.

 6

өсиетхаттарды куәландыру

100% АЕК-2269 тг.

2АЕК - 4538 тг.

6807 тг.

7

мұрагерлiкке құқық туралы куәлiктi беру 

100% АЕК-2269 тг.

(әр берілген куәлікке)

3 АЕК - 6807 тг.

(әр берілген куәлікке)

9076 тг.

8

ерлi-зайыптылардың ортақ мүлкiндегi үлеске және бiрлескен ортақ меншiк құқығындағы мүлкi бар өзге адамдардың меншiк құқығы туралы куәлiктi беру

 

 

 

 

100%АЕК -2269 тг.

 

 

 

 

4 АЕК – 9076 тг.

 

 

 

 

11345 тг.

9

мүлiктi пайдалану мен иелену құқығына сенiмхаттарды куәландыру

 

 

50% АЕК-1135 тг.

 

 

2 АЕК -4538 тг.

 

 

5673 тг.

10

сату құқығынсыз автокөлiк құралдарын пайдалану және басқару құқығына сенiмхаттарды куәландыру

 

 

 

100% АЕК- 2269 тг.

 

 

 

1 АЕК - 2269 тг.

 

 

 

4538 тг.

11

 автокөлiк құралдарын сатуға, сыйға тартуға, айырбастауға сенiмхаттарды куәландыру

 

 

200% АЕК - 4538 тг.

 

 

2 АЕК - 4538 тг.

 

 

9076 тг.

12

өзге сенiмхаттарды куәландыру

а)жеке тұлғалар үшін

б)заңды тұлғалар үшін

 

10% АЕК -227 тг.

50%  АЕК -1135 тг.

 

1 АЕК - 2269 тг.

2 АЕК - 4538 тг.

 

2496 тг.

5673 тг.

13

теңiздiк наразылық бiлдiру

50% АЕК-1135 тг.

5 АЕК - 11345 тг.

12480 тг.

14

құжаттардың көшiрмесi мен құжаттардың үзiндi көшiрмесiнің растығын куәландыру (әр бетiне):
а)жеке тұлғалар үшін
б)  заңды тұлғалар үшін

 

 

 

 

 

5% АЕК – 113 тг.

10% АЕК- 227 тг.

 

 

 

 

 

0,05 АЕК- 113 тг.

0,07 АЕК- 159 тг.

 

 

 

 

 

226 тг.

386 тг.

15

құжаттардағы қойылған қолдың, сондай-ақ құжаттардың бiр тiлден басқа тiлге аудармасының дұрыстығын куәландыру (әрбір құжат үшiн):
а) жеке тұлғалар үшін-
б) заңды тұлғалар үшін-

 

 

 

 

 

 

3% АЕК -68 тг.

10% АЕК-227 тг.

 

 

 

 

 

 

0,5 АЕК – 1135 тг.

1 АЕК - 2269 тг.

 

 

 

 

 

 

1203 тг.

2496 тг.

16

жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн басқа жеке және заңды тұлғаларға бергенi үшiн

 

 

 

20% АЕК-454 тг.

 

 

 

0,5 АЕК -1135 тг.

 

 

 

1589 тг.

17

құжаттардың нотариат куәландырған көшiрмелерiн беру

 

20% АЕК- 454 тг.

 

0,5 АЕК - 1135 тг.

 

1589 тг.

18

телнұсқа бергенi үшiн

100% АЕК - 2269 тг.

2 АЕК - 4538 тг.

6807 тг.

19

банктерде шот ашқан кезде қойылған қолдың растығын куәландыру үшiн (әрбір құжат үшiн):
а) жеке тұлғалар үшін-     

б) заңды тұлғалар үшін -

 

 

 

 

 

10% АЕК -227 тг.

50% АЕК -1135 тг.

 

 

 

 

 

0,3 АЕК- 681 тг.

0,5АЕК – 1135 тг.

 

 

 

 

 

908 тг.

2270 тг.

20

жылжымайтын мүлiк кепiлі шарттарын, ипотекалық тұрғын үй заимдары бойынша талап ету құқықтары мен ипотекалық куәлiктердi куәландыру:

Өзге де кепiл шарттарын куәландыру

 

 

 

 

200% АЕК -4538 тг.

 

700% АЕК - 15883 тг.

 

 

 

 

2 АЕК - 4538 тг.

 

3 АЕК – 6807 тг.

 

 

 

 

9076 тг.

 

22690 тг.

21

вексель наразылығын жасағаны үшiн және чектiң төленбегенiн куәландыру

 

50% АЕК - 1135 тг.

 

1АЕК - 2269 тг.

 

3404 тг.

22

құжаттарды және бағалы қағаздарды сақтағаны үшiн

10% АЕК – 227 тг.

( әр айсайын)

0,5 АЕК – 1135 тг.

(әр айсайын)

1362 тг.

23

кепiлгерлiк пен кепiлдiк шарттарын куәландыру

 

50% АЕК -1135 тг.

 

1АЕК - 2269 тг.

 

3404 тг.

24

Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актiлерiнде көзделген басқа да нотариаттық іс-әрекеттердi жасағаны үшiн

 

 

 

 

20% АЕК – 454 тг.

 

 

 

 

7 АЕК - 15883 тг.

 

 

 

 

16337 тг.

25

Совершение исполнительных надписей

   50% АЕК – 1135 тг.

       1 АЕК – 2269 тг.

3404 тг.