-A A +A

Бағалаушылар палатасы

Бағалаушылар палатасы
 
Ақтөбе облысы бағалаушылар палатасы жергілікті статуска ие, азаматтар мен заңды ұйым мүшелерінің тең құқықтығы, қызмет ету барысындағы өзін-өзі басқару, заңдылық, есеп беру және жариялылық, кәсіпкерлік және қоғамдық көзқарас негізінде, Қазақстан Республиқасының Конституциясы, Қазақстан Республиқасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республиқасының «Қазақстан Республиқасындағы бағалау қызметі туралы» Заңы, «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Қазақстан Республиқасының Заңымен, осы Жарғы, Қазақстан Республиқасының өзге де қолданыстағы заң актілеріне сәйкес құрылған коммерциялық емес ұйым болып табылады. Палатаның мүшілері болып бағалаушылар табылады. Бағалаушы ретінде Қазақстан Республиқасының бағалау қызметін жүзеге асыру құқығына ие лицензиясы бар азаматтар мен заңды тұлғалар табылады.
Палатаның орналасқан жері: 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Әбілқайырхан  даң., 62 үй, 206 кеңсе.
Төраға Картжанов Тынышбай Байкуатұлы